Carina Carlsen viser fram en button og et hefte.

Stand på kon­fe­ransen «Ja til livet – uansett alder»

06.12.2023 Oslo

Vi står på stand med info om prosjektet Eldre og seksuell helse.

Kon­fe­ransen arran­geres av Norske Kvinners Sani­tets­for­ening og finner sted i Sam­funns­salen i Oslo onsdag 6. desember.

Mer info finnes her: Lenke til Facebook-event

For mer infor­masjon om pro­sjektet Eldre og sek­suell helse, kan du besøke denne siden: www.eldreogseksuellhelse.no