Silje Mathisen holder opp rapporten Dobbel tabu.

Silje pre­sen­terer Dobbel Tabu under Regn­bue­dagene i Bergen

03.06.2024  ·  14:15 Bergen

Silje Mathisen presenterer rapporten Dobbel Tabu på Pride House under Regnbuedagene i Bergen.

Etter pre­sen­ta­sjonen blir det en panel­samtale med repre­sen­tanter fra skeive orga­ni­sa­sjoner, Nok. Bergen og Regionalt senter for kjønnsinkongruens.