Silje Mathisen

Silje pre­sen­terer Dobbel Tabu for Bufdir

06.06.2024 Oslo

Silje Mathisen presenterer rapporten for kunnskapsdivisjonen i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Dobbel Tabu handler om erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Les rap­porten her: Lenke til Dobbel Tabu (PDF)