Logo Likestilt arbeidsliv. Likhetstegnet står ovenfor teksten.

Ser­ti­fi­sering Like­stilt Arbeidsliv i Agder – dag 3

19.06.2024 Agder

Kristina Miklavic og Frøydis Sund skal sertifisere flere virksomheter i Likestilt arbeidsliv.

Les mer om ser­ti­fi­se­rings­ord­ningen her: Lenke til infoside om Like­stilt arbeidsliv