To barn sitter og leker i en vinduskarm. På vinduet er det malt en regnbue.

PRIDE HOUSE 2024: Hva skulle vi ønske at andre visste om det å være regnbuefamilie?

26.06.2024  ·  16:00–17:00 ·  Oslo

I denne workshopen inviterer vi regnbuefamilier til å dele sine erfaringer med å være nettopp regnbuefamilier i møte med barnehage, skole og helsevesen.

De senere årene har vært preget av en stadig mer pola­risert debatt knyttet til blant annet under­visning om kjønns- og sek­su­ali­tets­mangfold og skolens del­ta­gelse i Pride. For flere av de av oss som er skeive for­eldre har dette ledet til en bekymring for hvordan egne barn blir møtt i blant annet skole og barnehage. Ved å snakke om hva vi skulle ønske andre visste om det å være regn­bue­fa­milier ønsker vi å sammen reflektere rundt hvilke verktøy vi kan bruke så vel som hva vi kan utvikle for å sikre like­stilling for alle barn og foreldre.

Mens for­eldre snakker om sine erfa­ringer, invi­terer vi barna til å tegne sine familier og for­telle om hva de skulle ønske deres barnehage og skoler skulle visst om å være en del av en regnbuefamilie.

Sam­talen vil brukes som en pilot­studie for å utvikle verktøy for like­verdige offentlige tje­nester for regnbuefamilier.

Arran­ge­mentet er en del av pro­grammet på Pride House, og finner sted onsdag 26. juni kl. 16.00 til 17.00 i Legenes Hus i Oslo.