Carina Carlsen holder Kjæresteboka.

Pre­sentere «Kjæ­resteboka» på Verne­pleier SnikkSnakk

25.10.2023  ·  19:00 Youngs Oslo

Carina Carlsen presenterer vår nye samtalebok «Den Lille Kjæresteboka» på VernepleierSnikkSnakk vol:2.

Dette arran­geres av Verne­plei­er­for­bundet i Delta og finner sted på Youngs i Oslo. Mer info her: Lenke til Facebook-event

Les mer om «Kjæ­resteboka» her: Lenke til mer info om «Kjæ­resteboka»