Carina Carlsen

Plakat på Weight Stigma Con­fe­rence i England

16.06.2024 England

Carina Carlsen bidrar med plakat om utfordringer rundt vektstigma og intellektuell funksjonsnedsettelse på Weight Stigma Conference.

Dette er en tverr­faglig kon­fe­ranse som samler forskere og tje­neste­ut­øvere for å dele og dis­kutere forskning, politikk, retorikk og praksis knyttet til vektstigma.

I tillegg til muntlig innlegg om «Kropp og selv­fø­lelse» har Carina fått plass med en plakat om utford­ringer omkring vekt­stigma og utviklingshemmede.

Årets kon­fe­ranse finner sted 16. – 17. juni. Se mer om kon­fe­ransen her: Lenke til kon­fe­ransens hjemmeside