Omslaget til Kjæresteboka.

Lan­sering av «Kjæ­resteboka» på SOR-konferansen

26.10.2023  ·  13:25–13:55

Offisiell lansering av «Den Lille Kjæresteboka».

Men­nesker med utvik­lings­hemming har dobbel risiko for å utsettes for sek­suelle overgrep. Helse­per­sonell etter­lyser enkle, men gode, fore­byg­gende verktøy på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hver­dagen. Nå har Like­stil­lings­sen­teret og Wenche Fjeld gått sammen om å lage «Kjæ­resteboka»! Dette er en sam­talebok om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen.

Boka er enkelt illustrert av Linda Heggen og legger opp til enkle spørsmål. Boka lan­seres på SOR-konferansen, hvor du vil få en pre­sen­tasjon av pro­sjektet, samt praktisk gjen­nom­føring av hvordan bruke boka.

Lenke til Facebook-event for lanseringen