Carina Carlsen på scenen.

Kurs om mangfold og inklu­dering for Mental Helse Ungdom

10.02.2024 Oslo

Carina Carlsen holder workshop for Mental Helse Ungdom sine medlemmer.

Tema er mangfold og inklu­dering, og work­shopen handler om norm­be­vissthet, uten­forskap og stigma.  Målet med kurset er å gi nød­vendig kunnskap og prak­tiske fer­dig­heter for å inte­grere mangfold og inklu­dering som en naturlig del av organisasjonen.