Carina Carlsen

«Kan vi slutte å snakke om kroppen min?» – innlegg på kon­fe­ranse på Storefjell

10.04.2024 Storefjell

Carina Carlsen holder innlegg på Helsefagarbeider- og hjelpepleierkonferansen 2024.

Der skal hun snakke om hvordan helse­per­sonell møter tykke pasi­enter, og hva som kan gjøres bedre. Kon­fe­ransen starter 8. april, Carina sitt innlegg finner sted 10. april. Mål­gruppa for kon­fe­ransen er helse­fag­ar­beidere, hjelpe­pleiere og omsorgs­ar­beidere i alle deler av helsetjenesten.

Mer info her: Lenke til infoside om konferansen