Frøydis Sund

Inn­leder om vold for Soroptimistene

09.01.2024  ·  19:00 Brummundal

Frøydis Sund skal innlede om temaet vold for Soroptimistene i Ringsaker.