Mona holder et regnbueflagg med Likestillingssenterets logo på.

Fore­lesning om kjønns- og seksualitetsmangfold

20.03.2024 Hamar

Mona Renolen holder forelesning på Høgskolen i Innlandet.

Fore­les­ningen er for 2.-årsstudenter på barne­hage­læ­rer­ut­dan­ninga ved Høg­skolen i Inn­landet, campus Hamar.