Annette Solberg står og smiler til kamera, holder en brosjyre.

Folke­valgt­opp­læring for rådene i Lillestrøm

15.08.2024  ·  09:30 Lillestrøm

Vi holder kurs om normer, menneskerettigheter og likestilling for eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les om dette kurs­til­budet her: Lenke til infoside om folkevalgtopplæringa