Tre personer går gjennom en park. To av dem har regnbueflagg som kappe, den siste har flagget for transpersoner.

Fagdag på Elverum om kjønns- og seksualitetsmangfold

05.06.2024 Elverum

Onsdag 5. juni inviterer Elverum Pride og Likestillingssenteret til gratis fagdag om kjønns- og seksualitetsmangfold på Terningen.

Denne fag­dagen tar for seg grunn­leg­gende kunnskap om sek­suell ori­en­tering, kjønns­iden­titet og kjønns­ut­trykk. Her vil du få innsikt i hvordan normer knyttet til kjønn og sek­su­alitet kan lede til dis­kri­mi­nering, samt hvordan vi kan mot­virke dette gjennom eksem­pelvis inklu­de­rende språkbruk. Kurset passer for alle som arbeider eller skal arbeide med men­nesker i ulike sam­men­henger og sek­torer, fra ung til eldre.

Mer info om fag­dagen og påmelding på denne siden: Lenke til Facebook-event