Eldre kjærestepar omfavner hverandre.

AVLYST Fagdag om eldre og sek­suell helse på OsloMET + lansering!

01.11.2023 Kjeller

Fagdagen er dessverre avlyst.

Forskning viser at sek­su­alitet forblir en viktig del av livet gjennom alder­dommen, og at sek­suell til­fredshet er for­bundet med sunn og aktiv aldring. Likevel har eldre voksnes sek­suelle helse i liten grad vært på dags­orden – verken i helse­ve­senet eller generelt i sam­funnet. Derfor har Like­stil­lings­sen­teret, FRI, Like­stil­lings­sen­teret KUN og Sex og Politikk sam­ar­beidet om et kom­pe­tanse­he­vings­pro­sjekt om eldre og sek­suell helse, rettet mot helsepersonell.

1. november har du mulighet til å lære mer om dette viktige temaet, da Like­stil­lings­sen­teret invi­terer til gratis fagdag på OsloMet.

På starten av dagen vil vi også ha en mini-lansering av vårt nye reflek­sjons­hefte for helse­per­sonell om dette temaet. Det blir noe servering.