Carina Carlsen og Frøydis Sund

Besøk av Patsie Fowler for VIP-erfaringsutveksling

14.05.2024 Hamar

14. mai får vi besøk av Patsie Fowler fra New Zealand for å dele erfaringer fra VIP voldsforebygging.

Patsie skriver bok om volds­fore­bygging for men­nesker med utvik­lings­hemming, og besøker Norge og Sverige i mai for å lære av vårt arbeid.

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar.

Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.