Barn og unges oppvekstmiljø

Fremtidens likestilling skapes i nåtidens barndom. Derfor er barn og unges oppvekstmiljø det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å få et mer likestilt samfunn.

For mange barn er omgivelsene inndelt i rosa og blått, prinsesser og sjørøvere, Barbie og traktor. Leker og aktiviteter for barn stemples som «guttete» og «jentete» og slik eksponeres barn for normer for kjønn fra tidlig alder. Når barnas verden deles inn i to, halveres handlingsrommet. For å gi barn muligheter og trygghet til å utvikle seg fritt, må omsorgspersoner gjøre et bevisst arbeid for å unngå å møte barn med kjønnsstereotyper.

Les om våre tilbud om barn og unges oppvekstvilkår i LS Info 3/2021

Bidra til et mer inkluderende spillmiljø for barn og unge.

Likestilt pedagogisk praksis - gi barna mange muligheter til å være barn på.

Seksuell trakasering, vold i nære relasjoner, frihet fra vold og overgrep

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø.

Samfunnsskapte barrierer hindrer fullverdig deltakelse.