Barn og unges oppvekstmiljø

Barn og unges oppvekstmiljø er det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å få et mer likestilt samfunn.

Reproduksjon av stereotype kjønnsroller starter allerede før barnet er født og fortsetter gjennom hele oppveksten. Unges oppvekstmiljø preges av trange normer for hvordan man er gutt eller jente på «rett» måte.

Likestilt pedagogisk praksis - gi barna mange muligheter til å være barn på.

Seksuell trakasering, vold i nære relasjoner, frihet fra vold og overgrep

Samfunnsskapte barrierer hindrer fullverdig deltakelse.