Siste nytt

Bokbad med Helene Uri

Vi feirer kvinnedagen 8. mars med bokbad.

Hamar bibliotek og Like­stil­lings­sen­teret invi­terer til Bokbad med Helene Uri på kvinne­dagen 8. mars
Invitasjon 8.mars

Helene Uri er for­fatter, språk­forsker og pro­fessor og har gjennom sitt for­fat­terskap tatt opp viktige kvinne- og like­stil­lingtema. Hva er vel rik­tigere enn å invitere henne til bokbad på Kvinnedagen?Helene Uri er særlig aktuell med den siste boka si «Fordi jeg elsker deg» som handler om vold i kjæ­reste­forhold, og hva ei ung jente kan gjøre dersom det «per­fekte» for­holdet og den per­fekte kjæ­resten alle liker plut­selig ikke er så perfekt lenger.I tillegg til kjønns­per­spek­tivet, er normer og for­vent­ninger et gjen­nom­gående per­spektiv i bøkene til Helene Uri. Ofte har karak­terene ulike makt­po­si­sjoner og Uri utfordrer våre ste­reotype opp­fat­ninger av hva vi for­venter at per­sonene skal og kan gjøre. Normer og ulik makt kommer tydelig fram enten bøkene handler om aka­demia, venne­gjenger eller forhold. I flere bøker er myn­dig­gjøring også en rød tråd, hvordan vi kan ta hoved­rollen i eget liv, motstå herske­tek­nikker og få det bedre.

Under­holdning ved lokal vokalgruppe.

Arran­ge­mentet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.
Det er også mulig å handle på Café Valuta og bringe det med inn på arrangementet.

Du kan melde deg på arran­ge­mentet på facebook

Hele invi­ta­sjonen kan du lese her: Invi­tasjon 8.mars helside