Kontakt oss

Nyheter

Bokbad med Aina Basso

Likestillingssenteret og Hamar bibliotek inviterer til bokbad med Aina Basso på Kvinnedagen 8. mars. Bokbadet vil handle om tematikken i Basso sine bøker, og vi kommer inn på hekseprosesser, annerledesgjøring og kvinner utsatt for urett og overgrep både før og nå.

Aina Basso er historiker og forfatter og skriver om unge kvinners oppvekst og opplevelser på 1600-1800-tallet. Bøkene har unge kvinner som hovedperson, fellesnevneren er at de er utsatte for stor urett, annerledesgjøring eller overgrep.

I bokbadet kommer vi inn på temaene som Basso beskriver sine bøker, og vi vil også se på tematikken i dagens lys. – Hva er dagens heksejakt? – Hvor lett er det å skille seg ut og være annerledes i dag? Hvordan ser dagens kvinnehat ut? Hva har foreldres status å si for framtidsutsikter og hvilken plass i samfunnet har romanibefolkningen?

Selv om konsekvensene kan være mindre i dag enn for noen hundre år siden, er temaene like brennende aktuell.

A4_banner

Valuta holder åpent og det er muligheter for å kjøpe med seg mat og drikke inn i Klubbscena.