Siste nytt

Bokbad med Aina Basso

Likestillingssenteret og Hamar bibliotek inviterer til bokbad med Aina Basso på Kvinnedagen 8. mars. Bokbadet vil handle om tematikken i Basso sine bøker, og vi kommer inn på hekseprosesser, annerledesgjøring og kvinner utsatt for urett og overgrep både før og nå.

Aina Basso er his­to­riker og for­fatter og skriver om unge kvinners opp­vekst og opp­le­velser på 1600–1800-tallet. Bøkene har unge kvinner som hoved­person, fel­les­nev­neren er at de er utsatte for stor urett, anner­le­des­gjøring eller overgrep.

I bok­badet kommer vi inn på temaene som Basso beskriver sine bøker, og vi vil også se på tema­tikken i dagens lys. – Hva er dagens heksejakt? – Hvor lett er det å skille seg ut og være anner­ledes i dag? Hvordan ser dagens kvinnehat ut? Hva har for­eldres status å si for fram­tids­ut­sikter og hvilken plass i sam­funnet har romanibefolkningen?

Selv om kon­se­kvensene kan være mindre i dag enn for noen hundre år siden, er temaene like bren­nende aktuell.

A4_banner

Valuta holder åpent og det er mulig­heter for å kjøpe med seg mat og drikke inn i Klubbscena.