Innlegg · Likestillingssenteret
Domkirkeruinene i Hamar lyst opp med oransje lys.
28. november 2023
I anledning 16-dagerskampanjen for avskaf­felse av vold mot kvinner (FN.no), som går fra 25. november til 10. desember hvert år, …
Inger Karin Røe Ødegård, Gjertrud Næss Olstad, Eva Jemblie Monssen og Goro Ree-Lindstad. Alle har på seg orange skjerf og hårbånd.
25. november 2023
Mer enn hver fjerde kvinne i Norge opp­lever fysisk eller sek­suell vold i nære rela­sjoner etter fylte 18 år. Nå …
Goro Ree-Lindstad.
19. november 2023
Vi står sammen med Like­stil­lings­sen­teret KUN, Reform res­surs­senter for menn, Kilden Kjønns­forskning og Senter for like­stilling ved UiA i arbeidet …
Jørgen Berg-Sollien og Mona Renolen.
19. november 2023
I år kan vi feire at det er 30 år siden fedre fikk rett til for­eldre­per­misjon. Det var bane­bry­tende i …
Bjørn Harald Iversen, Frøydis Sund og Carina Carlsen i podkast-studio.
30. oktober 2023
Den Lille Kjæ­resteboka er tema i denne epi­soden av Verne­plei­er­podden. Du får høre Frøydis og Carina i samtale med Bjørn …
Carina holder Kjæresteboka.
25. oktober 2023
NRK Inn­landet har laget en repor­tasje om «Den Lille Kjæ­resteboka», som ble vist på Inn­lands­sen­dinga og Norge i dag tirsdag …
Kristina Miklavic i NRK-studio.
25. oktober 2023
Denne gangen sammen med vill­marking og høg­skole­lektor Hanan Abdel­rahman og pro­gram­leder for MP3 Martin Holmen. De har snakket om etisk …
Bilde av omslaget til kjæresteboka.
24. oktober 2023
Men­nesker med utvik­lings­hemming har dobbel risiko for å utsettes for sek­suelle overgrep. Helse­per­sonell etter­lyser enkle, men gode, fore­byg­gende verktøy på …
Bilde av Goro Ree-Lindstad.
19. oktober 2023
Les hele inn­spillet Regje­ringen foreslår å opp­rett­holde årets til­deling til de fire like­stil­lings­sentrene. Vi takker og skal fort­sette vårt viktige …
Laster …