Kontakt oss

Nyheter

Den viktige og riktige tilretteleggingen

Torsdag 9. mars arrangerer vi konferanse for skoleledere, rådgivere og lærere om den viktige og riktige tilretteleggingen i skolen.

Vi lever i et kunnskapssamfunn, og høyere utdanning er avgjørende for å få en jobb, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Ungdom med nedsatt funksjonsevne møter imidlertid mange barrierer i sitt utdanningsløp som kan gjøre det ekstra utfordrende å gjennomføre videregående skole og få like mulighet til å kunne velge høyere utdanning. God tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er avgjørende for å skape en mer inkluderende skolehverdag, og kan senke risikoen for frafall i videregående skole, og bidra til at flere kan velge høyere utdanning.

Hedmark Fylkeskommune vil i samarbeid med Likestillingssenteret og Unge funksjonshemmede invitere til en konferanse hvor vi setter tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne på dagsorden. Formålet med dagen er å gi deltakere mer kunnskap om hvilke barrierer som ungdommene møter samt få konkrete verktøy som dere kan benytte i en travel skolehverdag for å senke eller fjerne enkelte av disse barrierene.

Program

0930: Velkommen
0945: Holdninger og levekår
1015: Høyere utdanning – hvorfor det?
1100: Hvordan skape barrierefrie utdanningsvalg?
1130: Lunsj
1230: Praktiske tips for tilrettelegging
1345: Erfaringsdeling og refleksjon
1445: Lansering av nytt e-læringskurs
1515: Avslutning

Det blir registrering, kaffe og mingling fra kl 0900

Konferansen er gratis og arrangeres på Fylkeshuset i Hamar

Påmelding innen 1. mars: Påmelding

Les om arrangementet på Hedmark fylkes nettsider: Den viktige og riktige tilretteleggingen