Carina Carlsen på TV2 Nyhetskanalen. Hun har blomstrete skjorte og headset.
Foto: Skjermdump TV2.no
I media

Til TV2: – Dette er dis­kri­mi­nering, vekt­stigma og tykkfobi i praksis

Carina Carlsen er intervjuet på TV2 Nyhetskanalen i forbindelse med forrige ukes nyhet om at kleskjeden Monki kutter store størrelser.

«Vi er ikke over­rasket, tendensen har pågått lenge. Dette er dis­kri­mi­nering, vekt­stigma og tykkfobi i praksis. Å aktivt skvise ut tykke men­nesker repro­du­serer vekt­stigma og neg­ative hold­ninger. Det er inter­essant at de kaster rundt seg med inkluderings- og mang­folds­be­grepet, når de gjør det stikk mot­satte av å inkludere.» 

Les hele TV2-saken her: Lenke til TV2-saken om at Monki kutter store størrelser

Kropp som diskrimineringsgrunnlag

Like­stil­lings­sen­teret jobber for at kropps­stør­relse og høyde­va­riasjon skal få plass i lov­verket som et dis­kri­mi­ne­rings­grunnlag. For å oppnå dette kreves at vi snakker om stig­ma­ti­se­ringen særlig tykke kropper utsettes for, og forstår kon­se­kvensene av stigmatiseringen.

Les mer om dette arbeidet: Lenke til LS-info om Kroppsmangfold