Kontakt oss

Nyheter

Speil, speil, – i år igjen

11. september er det stortingsvalg, og det er igjen på tide å se etter om mangfoldet i befolkninga speiles i partienes valglister.

Fristen for å levere lister til Stortingsvalget 11. september gikk ut 31. mars. I Hedmark er det i år 17 partier som stiller til valg.

Hvordan ser så mangfoldet på listene ut i Hedmark? Og hvorfor er det så viktig at listene representerer innbyggerne? Likestillingssenteret jobber for et likestilt samfunn, og det handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også om et reelt representativt demokrati. I et likestilt og representativt demokrati bør politiske organer speile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, livssyn og seksuell orientering.

Vi bærer alle med oss forskjellige erfaringer, og i et mangfoldig demokrati kan mange ulike stemmer komme til orde. Ulike perspektiver og erfaringer kan dermed legges til grunn for beslutninger. Dette er viktig både for å styrke legitimiteten til politikken, men det er også avgjørende for kvaliteten på beslutninger som skal fattes.

 

Kun tre kvinner på topp

På Stortinget har det aldri vært høyere kvinneandel enn 40 prosent. Sjøl i et av verdens mest likestilte land, og med om lag like mange kvinner som menn i regjering de siste ti åra. Det er derfor svært nedslående at bare tre av de 17 partiene i Hedmark har kvinne på topp. De tre er Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og nystartet Helsepartiet. Resten av listene har menn på topp, i alt 14 partier, eller 8o prosent av de listene du kan velge blant.

 

Kjønnsbalanse for øvrig

Om lag halvparten av partiene har kjønnsbalanse på sine lister, med om lag 50 prosent av hvert kjønn. Helsepartiet skiller seg ut med flest kvinner, med en kvinneandel på 71 prosent.

Liberalistene og Norgespartiet skiller seg også ut, men i motsatt retning. Liberalistene har bare menn på sin liste og Norgespartiet har én eneste kvinne på lista. Fremskrittspartiet, Demokratene og Alliansen har noen flere kvinner, men om lag 80 prosent av kandidatene er menn.

Ser vi alle kandidatene under ett, er det 126 menn og 78 kvinner som stiller til valg. Kvinneandelen blant kandidatene er dermed på 38 prosent, litt lavere enn blant dagens stortingsrepresentanter.

 

Yngste og eldste toppkandidater

De yngste toppkandidatene har Liberalistene, Høyre og Miljøpartiet De Grønne med toppkandidater som i år blir 26, 29 og 30 år gamle.

Partiet De Kristne og Pensjonistpartiet har de eldste toppkandidatene, begge født i 1947. Alle de yngste og eldste kandidatene er menn.

9 av partiene har ungdomskandidater bosatt i Hedmark og som tilfredsstiller Ungdommens Fylkesting sin definisjon av en ungdomskandidat, nemlig en person under 25 år. Kristelig Folkeparti, Høyre og Rødt har de yngste kandidatene født i 1998. De tre partiene har to ungdomskandidater under 25 år. De andre partiene med ungdomskandidater nøyer seg med en hver. I Pensjonistpartiet er den yngste kandidaten 44 år gammel. I tillegg til Pensjonistpartiet mangler Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet kandidater under 25 år, det gjør også Liberalistene, Alliansen, Norgespartiet og Demokratene.

Nettstedet www.stemmerattsambassadører.no vil før valget presentere de yngste stortingskandidatene fra Hedmark slik at velgerne kan bli bedre kjent med dem. Det er også viktig at ungdomskandidatene synliggjøres som rollemodeller for ungdom for øvrig, både for engasjement og bruk av stemmeretten.

 

Blendahvitt og lite skeivt

Stortingslistene er ikke like blendahvite som ved tidligere valg. Basert på hva vi har kjennskap til er det 8, altså nesten halvparten av partiene som har en kandidat som har en annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Det kan enten være innvandrere, familiegjenforente eller nasjonale minoriteter. Men det er langt fra å speile mangfoldet i Hedmarks befolkning.

Av de partiene som i dag er representert på Stortinget, mangler både Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet kandidater med flerkulturell bakgrunn.

Den eneste toppkandidaten som representerer annen kulturell bakgrunn er Elias Akselsen, kjent sanger og tradisjonsformidler, som tilhører den nasjonale minoriteten tater (romanifolket). Akselsen er også en av de eldste toppkandidatene.

Så vidt vi har kjennskap til er det bare en av stortingskandidatene ved høstens valg som er åpen om å være homofil eller lesbisk. En av 204 stortingskandidater kan ikke sies å speile mangfoldet i befolkningen, selv om hun er en av de mest profilerte i stortingspolitikerne fra Hedmark.

 

Hvordan blir mangfoldet etter høstens valg?

Det er farlig å spå hvordan valget vil gå, og hvilke partier som kommer til å representere Hedmark på Stortinget til høsten. I dag er det tre kvinner og fire menn representert på Stortinget fra Hedmark, og dersom valgresultatet blir likt, vil kjønnsfordelinga bli uendret. Arbeiderpartiet vil da fortsatt ha to kvinner og en mann på Stortinget og Sosialistisk Venstreparti vil være representert med en kvinne. Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre har i dag alle menn på Stortinget, og vil fortsatt være representert med menn etter høstens valg om utfallet blir som sist. Det ser ikke ut til at ungdom, de eldste eller innvandrere kan bli representert fra Hedmark etter høstens valg.

Vår konklusjon er at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi får et reelt likestilt demokrati som speiler befolkningen.

Kronikken kan også leses på HA: Speil, speil, – i år igjen