Carina Carlsen og Bjørn Harald Iversen i podkast-studio.
I media

Sek­suell helse-spesial i Vernepleierpodden

Carina Carlsen er gjest på Vernepleierpodden.

Hør Carina Carlsen snakke om sek­suell helse i arbeidet med utvik­lings­hemmede, i samtale med Bjørn Harald Iversen.

Podkasten til Verne­plei­er­for­bundet i Delta har laget en tre epi­soders sek­suell helse-spesial med Carina. Her snakker hun og Bjørn Harald blant annet om sek­suell helse og utvik­lings­hemming, PLISSIT, kom­pe­tanse og å være «hun sex-dama» på jobben.