Publikasjoner

Våg å se – våg å handle!

LS Info 11/2021 omhandler prosjektet Våg å se - våg å handle!
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter, Gudbrandsdal krisesenter, Gjøvik krisesenter IKS og Fylkesmannen i Innlandet kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.