Publikasjoner

Fagdag VIP voldsforebygging

LS Info 8/2022 beskriver Fagdagen VIP voldsforebygging
Fagdagen gir ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep. Ansatte i tjenester for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse må ha kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet. som gir ansatte økt kompetanse og trygghet til å snakke om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.