Publikasjoner

Skeives levekår i Agder – kortversjon

Kortversjon av kvantitativ og kvalitativ levekårsstudie av skeives levekår i Agder. Studien er gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret på oppdrag av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og Arendal og Kristiansand kommune.