Publikasjoner

Pro­sjekt­por­te­følje

LS Info 8/2019 er en oversikt over prosjektporteføljen til Likestillingssenteret for 2019.
Se hva vi gjør og hvilke prosjekter vi har innen hovedsatsingsområdene våre; Barn og unges oppvekstmiljø, Samfunnsutvikling og deltakelse, Arbeidsliv og Likeverdige offentlige tjenester.