Pro­sjekt­por­te­følje 2023

Likestillingssenterets prosjektportefølje for 2023. Her får en kort oversikt over hva vi jobber med og våre prosjekter.