Publikasjoner

Pro­sjekt­por­te­følje 2020

I vår prosjektportefølje for 2020 har vi samla alle aktuelle prosjekter vi arbeider med i år. I tillegg finner du informasjon om våre oppgaver, resultater og effekt og informasjon om vår nettskole.