Publikasjoner

Likeverd og mulig­heter i Vennesla

Statusrapport fra prosjektet Likeverd og muligheter i Vennesla kommune. Likestillingssenteret har vært faglig veileder til arbeidet i barnehagene.

Fire barne­hager i Ven­nesla arbeidet i barne­hageåret 2012 og 2013 med pro­sjekter i egen barnehage. Like­stil­lings­sen­teret har vært faglig veileder.

Sta­tus­rap­porten opp­sum­merer hvordan barne­hagene har jobbet med likeverd og mulig­heter gjennom å observere egen praksis. Ved å lese rap­portene får du vite hva pilot­barne­hagene gjør anner­ledes nå enn før pro­sjekt­start i forhold til barne­gruppa, for­eldre og personalet.