Publikasjoner

Like­stil­lings­rede­gjø­relser i Vestfold og Telemark

Likestillingssenteret har på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomgått likestillingsredegjørelsene fra kommunene i Vestfold og Telemark samt for Vestfold og Telemark fylkeskommune, i deres årsberetninger for 2021.