Publikasjoner

Like­stil­lings­rede­gjø­relser i Innlandet

Likestillingssenteret har i tråd med vårt samfunnsoppdrag, undersøkt hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten ivaretas av offentlige myndigheter i Innlandet. Vi har gjennomgått årsmeldinger for 2020 for alle kommuner i Innlandet, samt årsmeldingen til Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet.