Publikasjoner

Like­stil­lings­analyse Viken fylkeskommune

Dokumentanalyse av plandokumenter for Viken fylkeskommune og anbefalinger til likestillingsperspektiv i regionale planer.