Publikasjoner

Like­stil­lings­analyse av sen­trale sty­rings­do­ku­menter Hedmark fylkeskommune

Likestillingsanalyse av fire sentrale styringsdokumenter i Hedmark fylkeskommune for å undersøke i hvilken grad likestillingsperspektivet er ivaretatt i dokumentene.