Publikasjoner

Like­stilling i offentlige utvalg

Likestillingssenteret har analysert hvorvidt likestilling tematiseres i mandatene til offentlige utredningsutvalg og hvorvidt utvalgsmedlemmene utgjør et mangfold.
Kun ett av de undersøkte utvalgsmandatene tematiserer kjønnslikestilling eksplisitt. Når det gjelder mangfold blant utvalgsmedlemmene, mangler det særlig kvinnelige ledere, medlemmer med utenlandsk bakgrunn, eldre kvinner og yngre menn.