Publikasjoner

Like­stilling i koro­na­tider – hvem gjør hva? #2.0

Hvordan er ståa med likestilling på hjemmebane etter et år med pandemi? I denne rapporten presenteres resultatene repetisjons av likestillingsundersøkelsen Opinion har utført for Likestillingssenteret og Bufdir, der et representativt utvalg av norsk par i alderen 18-70 år har svart på spørsmål om hjemmesituasjonen.