Publikasjoner

LikeSko Akti­vi­tetsdag

LS Info 7/2019 omhandler aktivitetsdagen LikeSko.
LikeSko er et samarbeid mellom Likestillingssenteret, Norges Handikapforbund og Funkibator. Målet med LikeSko er å bidra til å fjerne fysiske og sosiale barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, og bidra til et skolemiljø med rom for mangfold.