Publikasjoner

Les for meg – snakk med meg

Likestillingssenteret og Hamar bibliotek har sammen utvikla et ressurshefte om bruk av bildebøker i samtaler med barn om vold og overgrep. Ressursheftet kan brukes av ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, bibliotek og andre som møter barn i sin arbeidshverdag.

Like­stil­lings­sen­teret og Hamar bibliotek har sammen utvikla et res­surs­hefte om bruk av bilde­bøker i sam­taler med barn om vold og overgrep. Res­surs­heftet kan brukes av ansatte i barne­hager, skoler, helse­sta­sjoner, bibliotek
og andre som møter barn i sin arbeidshverdag.