Publikasjoner

Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS Info 6/2021 omhandler våre tilbud som omhandler kjønns- og seksualitetsmangfold.
Likestillingssenteret har lang tradisjon for å jobbe med kjønn og seksualitet. Vi tilbyr alt fra kartlegginger, FoU-oppdrag, utvikling av handlingsplaner, fagdager og kurs innenfor skeiv tematikk.