Publikasjoner

Hvor går grensa?

LS Info 4/2020 omhandler workshop om sex, grenser og samtykke for ungdom.
Formålet med workshopen er at ungdom skal få mer kunnskap og økt bevissthet om samtykke og om egne og andres grenser, for å sikre en mest mulig trygg og fin seksualitet i ungdoms- og russetiden.