Publikasjoner

Hva skal jeg si?

Rapporten "Hva skal jeg si?" presenterer resultatene av spørreundersøkelse blant unge med nedsatt funksjonsevne om tema seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler. Undersøkelsen er gjennomført av Likestillingssenteret i samarbeid med Unge Funksjonshemmede.