Publikasjoner

Gjen­nomgang av rede­gjø­relse for like­stilling fra kom­muner og fyl­kes­kom­muner i Vestfold og Telemark

Likestillingssenteret har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gjennomgått likestillingsredegjørelsene fra kommunene i Vestfold og Telemark samt for Vestfold og Telemark fylkeskommune, i deres årsberetninger for 2018.