Publikasjoner

En like­verdig skole for alle – kortversjon

En likeverdig skole for alle - kortversjon, er en forkorta utgave av kartlegging av tilgjengelighet og tilrettelegging ved tre ungdomsskoler i Innlandet. Kartlegginga ble gjort i samarbeid med Funkibator og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.