Publikasjoner

Barn – ulike og unike

LS Info 07/2021 handler om kurset Barn - ulike og unike.
Kurset handler om hvordan vi som ansatte i barnehagen kan se og anerkjenne mangfoldet hos barna som ulike og unike. Ved å forstå og inkludere forskjellene, kan barnehagen trygge barn og dem god psykisk helse.