Års­melding 2022

«Kunnskap, holdninger og handling». Dette er kortversjonen av årsmeldinga for 2022.