Publikasjoner

Arbeidsliv

LS Info 05/2021 omhandler våre tilbud som omhandler arbeidsliv.
Et likestilt arbeidsliv er et arbeidsliv hvor det er plass til forskjellige folk. Likestillingssenteret kan bidra med utredninger, kartlegginger, kurs og opplæring for et mer likestilt arbeidsliv fritt for diskriminering.