Publikasjoner

Volds­fore­bygging

LS Info 4/2021 beskriver våre voldsforebyggende tilbud.
Vold og overgrep er en av de største likestillings- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering er en forutsetning for et godt liv.
Vi tilbyr VIP-utdanning, kurs og fagdager for å forebygge og hindre vold og trakassering.