Publikasjoner

VIP (Viktig inter­essant person)

LS Info 7/2022 beskriver det voldsforebyggende programmet VIP (Viktig interessant person).
Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep. VIP-programmet gir personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.