Likestillingssenterets personvernerklæring

Likestillingssenteret, ved direktør, er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert, men omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
Webredaktør har det daglige ansvaret for Likestillingssenterets behandlinger av personopplysninger på likestillingssenteret.no, med mindre annet er oppgitt under.
Vangen og Plotz er databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet likestillingssenteret.no. En egen databehandleravtale regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Likestillingssenteret samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på likestillingssenteret.no. Formålet er å utarbeide statistikk og for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Statistikken omfatter besøkende på nettsida, hvor mange sider som besøkes og hvor lenge besøket varer. Vi bruker Google Analytics for å analysere informasjonen. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre.  Informasjonen blir avidentifisert i Google Analytics før informasjonen lagres og bearbeides. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Nyhetsbrev
Likestillingssenteret sender ut nyhetsbrev en gang i måneden. Registrering i forbindelse med nyhetsbrev forutsetter samtykke fra den enkelte. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Kontaktinformasjon
Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til post@lss.no.
Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, trekke tilbake samtykket eller hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra oss i fremtiden, vennligst rett en skriftlig anmodning til: post@lss.no